Info disainiturulistele

Augustiunetus 2021 disainituru osalemistingimused

Uuenenud Augustiunetuse festival toimub tänavu esmakordselt Pärnu jõe ääres, kesklinna sillast piki Jaansoni rada kulgeval promenaadil ja selle ümbruses. Pakume festivalikülalistele köitvat kultuuri- ja muusikaprogrammi, huvitavaid kohalikke lugusid, maitsvat toitu ja toome kokku kogukonnad lähedalt ja kaugelt. Festivali üks läbiv joon on keskkonnasõbralikkus. Soovime luua Pärnule ainuomast atmosfääri, mida ilmestavad stiilsed disainiturulised.
Kandideerimine festivali 
disainiturule on avatud kuni 15. juuli 2021.

Üldinfo

 • Müügikoha taotlemiseks tuleb täita kandideerimisvorm.
 • Kandideerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil.
  * Korraldajad teevad oma valiku hiljemalt 15. juuliks. Müügikoha tagab tähtajaks tasutud arve.
 • Müügikoha esikülje jooksva meetri maksumus on 30 EUR.
 • Festivali ametlik toimumisaeg on 13. augusti pärastlõunast kuni 15. augusti lõunani.

Disainituruliste osas on valikukriteeriumiteks:

 • Vastavus järgmistele omadustele: innovaatiline, kunstipärane, keskkonnahoidlik (materjal, tootmisprotsessid), Pärnu piirkonnale iseloomulik ehk kohalik disain, üldisemalt Eestis valmistatud disain, taas- ja uuskasutus.
 • Vajaliku kauplemisinventari olemasolu
 • Valmidus kaubelda kahel festivali toimumise päeval (R 13.08 kl 16:00 – P 15.08 kl 02:00).

Osalemistingimused

 • Festivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga kauplejale.
 • Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega. Muude brändide (nt H&M, D&G vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata. 
 • Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid. 
 • Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kokku leppida korraldajatega. 
 • Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla), peavad kandideerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise. 
 • Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja. 
 • Kaupleja on kohustatud järgima turu toimumise ajal viiruse leviku piiramiseks kehtestatud reegleid (kandma maski, hoidma müügiletil nähtaval kohal käte des. vahendit, vms).
 • Müügikoha kinnitamisel tuleb arvestada ilmaoludega ning vajadusel kasutada lisaraskust. Iga kaupleja vastutab müügikoha ebapiisavast kinnitamisest tulenevate kahjude eest ise. 
 • Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja festivali osalemistingimusi (sh kandideerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi. 

Kui kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne festivali algust 50% müügikoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Kandideerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Augustiunetuse festivali disainituru osalemistingimustega.