Info kauplejatele

Augustiunetus 2022 kauplejate osalemistingimused

Linna- ja loomefestival AUGUSTIUNETUS 2022 toimub tänavu 13.-14.augustil 2022. Asume samas kohas, kus möödunud aastal – Pärnu kesklinnas jõe-äärsel promenaadil ja rohealal, samuti muuseumi, kontserdimaja ja Pärnu Keskuse vahelises kvartalis. Nende vahele jääv Lai tänav on samuti festivalikülastajate päralt. Festivalil osalemine linnaruumis on külastajatele tasuta. Festivali teemakontseptsioon on UNENÄOD. Seetõttu on eriti oodatud osalejad, kes kasutavad oma müügikoha kujunduses unenägudest inspireeritud riietust, dekoratsioone või installatsioone.

Kandideerimine festivalialal müümiseks on avatud kuni 1. augustini 2022.

Osalemistingimused

  • jMüügikoha taotlemiseks tuleb täita kandideerimisvorm Augustiunetuse kodulehel www.augustiunetus.ee
  • Müügikoha esikülje jooksva meetri maksumus on 30 EUR (NB! toitlustajatele teine hind).
  • Kandideerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil. Korraldajad teevad oma valiku hiljemalt 18. juuliks. Müügikoha tagab tähtajaks tasutud arve.
  • Festivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga kauplejale.
  • Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega. Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata.
  • Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid.
  • Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kooskõlastada korraldajatega.
  • Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla), peavad kandideerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
  • Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja, korraldades jäätmete sorteerimise.
  • Festivali ametlik toimumisaeg on 13. augusti pärastlõunast kuni 14. augusti lõunani.
  • Toidukaubaga kauplejatel tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.
  • Kaupleja on kohustatud järgima ürituse toimumise ajal viiruse leviku piiramiseks kehtestatud reegleid (kandma maski, hoidma müügiletil nähtaval kohal käte desovahendit, jms).
  • Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja festivali osalemistingimusi (sh kandideerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi.
  • Kui kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil  osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne festivali algust 50% müügikoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Kandideerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Augustiunetuse festivali kauplejate osalemistingimustega.