Info kohvikutele

Augustiunetus 2022 kohvikute osalemistingimused

Linna- ja loomefestival AUGUSTIUNETUS 2022 toimub tänavu 13.-14.augustil 2022. Asume samas kohas, kus möödunud aastal – Pärnu kesklinnas jõe-äärsel promenaadil ja rohealal, samuti muuseumi, kontserdimaja ja Pärnu Keskuse vahelises kvartalis. Nende vahele jääv Lai tänav on samuti festivalikülastajate päralt. Festivalil osalemine linnaruumis on külastajatele tasuta.

Soovime pakkuda külastajatele mitmekülgseid ja Pärnule omaseid maitseelamusi ning kutsume kauplemiseks kandideerima nii profikohvikuid kui ka üheõhtukohvikuid, mida pidada koos pere või sõpradega.

Festivali teemakontseptsioon on UNENÄOD. Seetõttu on eriti oodatud osalejad, kes kasutavad oma kohviku kujunduses unenägudest inspireeritud riietust, dekoratsioone või installatsioone.

Kandideerimine festivalil toitlustuse pakkumiseks on avatud kuni 1. augustini 2022.

Osalemistingimused

 • Müügikoha taotlemiseks tuleb täita kandideerimisvorm Augustiunetuse kodulehel www.augustiunetus.ee
 • Müügikoha esikülje jooksva meetri maksumus on 60 EUR.
 • Kandideerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil. Korraldajad teevad oma valiku hiljemalt 18. juuliks. Müügikoha tagab tähtajaks tasutud arve.
 • Kohvikute osas on valikukriteeriumiteks:
   • Võimekus pakkuda temaatilist menüüd: Pärnut iseloomustavad või piirkonnale omased maitsed, mere ja jõega seotud maitsed, tervislik toit.
   • Olemas on kõik toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikud load.
   • Vajaliku inventari olemasolu.
   • Biolagunevate nõude kasutamine.
   • Valmidus oma toidunõuga kliendile soodushinna pakkumiseks.
   • Valmidus kaubelda kahel festivali toimumise päeval (L 13.08 kl 16:00 – P 14.08 kl 12:00).
   • Valmidus kasutada oma kohvikukoha kujunduses festivali keskset teemakontseptsiooni – UNENÄOD.
 • Festivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga kauplejale.
 • Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega.  Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata.
 • Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid.
 • Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kooskõlastada korraldajatega.
 • Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla), peavad kandideerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
 • Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja, korraldades jäätmete sorteerimise.
 • Festivali ametlik toimumisaeg on 13. augusti pärastlõunast kuni 14. augusti lõunani.
 • Toidukaubaga kauplejatel tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.
 • Festivalil on lubatud ainult lahja alkoholi müük.
 • Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja festivali osalemistingimusi (sh kandideerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi.
 • Kui kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil  osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne festivali algust 50% müügikoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Kandideerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Augustiunetuse festivali toitlustaja osalemistingimustega.