Info kohvikutele

Augustiunetus 2021 kohvikute osalemistingimused

Uuenenud Augustiunetuse festival toimub tänavu esmakordselt Pärnu jõe ääres, kesklinna sillast piki Jaansoni rada kulgeval promenaadil ja selle ümbruses. Pakume festivalikülalistele köitvat kultuuri- ja muusikaprogrammi, huvitavaid kohalikke lugusid, maitsvat toitu ja toome kokku kogukonnad lähedalt ja kaugelt. Festivali üks läbiv joon on keskkonnasõbralikkus. Soovime luua Pärnule ainuomast atmosfääri, mida ilmestavad stiilsed kohvikud. Kandideerimine festivalil toitlustuse pakkumiseks on avatud kuni 31. mai 2021.

Üldinfo

 • Müügikoha taotlemiseks tuleb täita kandideerimisvorm.
 • Kandideerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil.
  * Korraldajad teevad oma valiku hiljemalt 15. juuniks. Müügikoha tagab tähtajaks tasutud arve.
 • Müügikoha esikülje jooksva meetri maksumus on 60 EUR.
 • Festivali ametlik toimumisaeg on 13. augusti pärastlõunast kuni 15. augusti lõunani. 

Kohvikute osas on valikukriteeriumiteks:

 • Võimekus pakkuda temaatilist menüüd: Pärnut iseloomustavad või piirkonnale omased maitsed, mere ja jõega seotud maitsed, unustatud maitsed vanadest retseptidest, tervislik toit.
 • Olemas on kõik toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikud load
 • Vajaliku inventari olemasolu
 • Biolagunevate nõude kasutamine
 • Valmidus oma toidunõuga kliendile soodushinna pakkumiseks
 • Valmidus kaubelda kahel festivali toimumise päeval (R 13.08 kl 16:00 – P 15.08 kl 02:00).

Osalemistingimused

 • Festivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga kauplejale.
 • Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega. Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb varjata. 
 • Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid. 
 • Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kokku leppida korraldajatega. 
 • Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla), peavad kandideerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise. 
 • Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja. 
 • Toidukaubaga kauplejatel tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.
  • Kaupleja on kohustatud järgima turu toimumise ajal viiruse leviku piiramiseks kehtestatud reegleid (kandma maski, hoidma müügiletil nähtaval kohal käte des. vahendit, vms).
 • Festivalil on lubatud ainult lahja alkoholi müük. 
 • Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja festivali osalemistingimusi (sh kandideerimisvormis mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul osalemistasu ja ei hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi. 

Kui kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne festivali algust 50% müügikoha eest tasutud summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.

Kandideerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Augustiunetuse festivali kaupleja osalemistingimustega.